trondelag

Om DKS

Om Den kulturelle skolesekken

Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Trondheim har eget ansvar for DKS-program

Trondheim har eget ansvar for DKS-program

Trondheim kommunale kulturskole har fra 01.08.2008 hatt gjennomføringsansvaret for Den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune. Til utøvere: Programforslag m.m rettes direkte til Trondheim kommune. Trondheim har samme frist for programinnmelding: 1. desember

Kontaktinfo innholdsprodusenter & samarbeidspartnere

Sør-Trøndelag fylkeskommune er operatør for DKS i Sør-Trøndelag, og samarbeider tett med følgende oranisasjoner om innholdsproduksjon av tilbudet:

De nasjonale aktørene i DKS

De nasjonale aktørene skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet.