Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Falstadsenteret, 9. trinn
Produksjonsliste
Program

Falstadsenteret, 9. trinn

Et kulturarvtilbud for 9. trinn ved skoler i Trondheim kommune. Dagsopplegg (kl 10-14) inkluderer undervisning,, oppgaveløsning i museumsromma og besøk i Falstadskogen.

Påmelding:post@falstadsenteret.no eller tlf: 74 02 80 40

Påmeldingsfrist: 1. desember

Bestilling av transport: Tide Buss AS:
Tlf: 
55 23 87 00 eller eventuelt 05505
 (NB Undervisningen starter i Falstadskoegn og bussen kjører direkte til Falstadskogen, retur til Falstadsenteret kl 10.45) Gruppestørrelse = en buss, dvs ca 40-45 elever (mindre grupper avklares med DKS før bestilling).

Lærerveiledning

I løpet av dagen vil elevene bli kjent med Falstads historie som SS-leir, landssvikleir og skolehjem, og de får besøke både
Falstadsenterets utstillinger og Falstadskogen. Dialog og elevaktivitet blir vektlagt, og det
historiske stoffet brukes som grunnlag for refleksjon omkring kildekritikk, historiebruk, minnekultur,
historiebevissthet og menneskerettigheter.

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • I samarbeid med: Falstadsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

FALSTADS HISTORIE

Falstadbygningen ble oppført i 1921 som skolehjem. I 1941 ble anlegget overtatt av den tyske okkupasjonsmakten og omgjort til ”SS Strafgefangenenlager Falstad” – den nest største fangeleiren i Norge. Omlag 4200 mennesker fra 16 land satt her i perioden 1941–45. Flertallet var norske politiske fanger. For mange fanger var Falstad en mellomstasjon til Grini eller konsentrasjonsleirer i Tyskland. I 1942 var Falstad transittleir til Auschwitz- Birkenau for norske jøder. Retterstedet Falstadskogen, som ligger en kilometer sør for Falstadbygningen, er i dag nasjonalt minne-sted og krigsgravplass. Her ble over 200 fanger henrettet i årene 1942–43. Etter frigjøringen ble Falstadbygningen brukt som tvangsarbeidsleir og fengsel under landssvikoppgjøret, før anlegget ble brukt som spesialskole i tida 1951–1992. Falstadsenteret er i dag et nasjonalt senter for krigens fangehistorie og menneskerettigheter. Forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling er senterets kjerneoppgaver.

Elevorientering

FALSTADSENTERET VÅREN 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG FOR UNGDOMSSKOLER

PRAKTISK:
 En undervisningsdag på Falstadsenteret varer fra kl 10.00 –14.00
 Max gruppestørrelse er 50 elever
 Bestilling gjøres til post@falstadenteret.no
 Dagen starter med oppmøte ved monumentet i Falstadskogen
kl 10.00. Ved eventuelle avvik fra tidsplanen, vennligst gi oss beskjed
på tlf: 74 02 80 40
 Praktiske spørsmål ang. transport for DKS -skoler tas med den
enkelte kommunen.
 Elevene skal ha med mat/drikke og klær/sko tilpasset været. Det er
mulig å kjøpe kioskvarer ved Falstadsenteret. Det kan også
bestilles fellesmåltid for hele klassen, det må gjøres seinest en uke
før ankomst.
SAMARBEID OG INFORMASJON:
Det er lærerens ansvar å følge opp elevenes arbeid og oppførsel under
hele oppholdet på Falstadsenteret. Hvis det er spesiell informasjon om
elevgruppen, f.eks. elever med egne behov som må tas hensyn til, ber vi
om at skolen kontakter Falstadsenteret på forhånd for å informere pedagogen som skal undervise gruppen.

Kulturarv
Trinn: 9 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Falstadsenteret, 74 02 80 40, post@falstadsenteret.no
Programlengde
4 timer
Maks publikumsantall
45
Arena / rom
Falstadsenteret
Transport
​Bestilling av transport: Tide Buss AS: Tlf:
55 23 87 00  tur@tide.no (NB Bussen kjører direkte til Falstadskogen, retur til Falstadsenteret kl 10.35) Gruppestørrelse = en buss, dvs ca 40-45 elever (mindre grupper avklares med DKS før bestilling).
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune