Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Justismuseet, 7.- 10. trinn
Produksjonsliste
Program

Justismuseet, 7.- 10. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Velkommen til Justismuseet!

Et gratis tilbud til skolene.

På Kalvskinnet i Trondheim ligger det nasjonale museet for lov og rett. Utstillingene viser gjenstander fra norsk rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag. Ved å lære om rettslige forhold i fortiden får man et bedre grunnlag for å forstå rettslige forhold i vår egen tid.

Vi tilbyr gratis omvisninger for skoleklasser. Omvisningene er dialogbaserte og tilrettelegges etter alderstrinn og ønske om tema. Besøkets varighet er en undervisnings-time, men kan utvides til to timer. I tillegg til nevnte temaer kan vi skreddersy opplegg etter behov.

Temaer:

Hvorfor straffer vi?
Her ser vi på straffetyper fra middelalderen til i dag. Hvorfor er lov og rett nødvendig for at et samfunn skal fungere? Hva er et rettssamfunn? Vi har hatt ulike typer straff til ulike tider – hvorfor? Ca. 1 time dialogbasert omvisning, 8-10. trinn og VGS.

Okkupasjonstiden:
Hva skjedde med rettssikkerheten i Norge under nazismens totalitære styresett? Rinnanbanden – virksomheten under krigen og rettssaken etterpå. Ca. 1 time dialogbasert omvisning, 8-10. trinn og VGS.

Rollespill om en rettsak:
For å lære mer om hva som skjer i en rettssal, kan elevene gjennomføre en fiktiv rettssak. Norsk rettsmuseum disponerer rettsalen i Erling Skakkes gate 60. Ca. 2 timer rollespill, 8-10. trinn og VGS.

Galskapens Fengsel:
Gjennom gruppeoppgaver, quiz og dialogbasert omvisning utforsker elevene hva utilregnelighet er, hvorfor vi ikke straffer utilregnelige og hvordan vi behandler de som er for syke til å kunne straffer. Ca. 2 timer, 8-10. trinn og VGS.
Rettssamfunnet:
Rettssamfunnet er et interaktivt spill som gir grundig kunnskap om norske domstoler på en morsom og annerledes måte. Du finner lenke til spillet på museets nettsider. Ca. 1 timer, 8-10.trinn.
Propaganda:
Fins det propaganda i dag, og hva slags virkemidler bruker den? Med utgangspunkt i Nasjonal Samlings plakater fra okkupasjonen utforsker elevene om de kan stole på informasjonen de overstrømmes av daglig. Ca. 2 timer undervisningsopplegg, 8-10. trinn og VGS. 

Åpningstider for elevbesøk:
Tirsdag-fredag: 9:00 -15.30. Tilbudene våre er gratis for skoler.
Ordinære åpningstider: Tirs-fredag: 10-15 og første søndag hver måned: 11-15. Gratis inngang.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

En milliard kroner
Foto: Eva Furseth
Propaganda-Undervisningstilbud-Justismuseet (1).jpg
Kulturarv
Trinn: 7 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Christine Rokkan Eriksen, christine@norsk-rettsmuseum.no73 50 03 05 / 46 74 97 11
Norsk rettsmuseum ligger ytterst i Erling Skakkes gate, ved Ila kirke i Trondheim.Les mer om oss: www.justismuseet.no
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune