Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Nesten helt sant
Produksjonsliste
Program

Nesten helt sant

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Gjennom TV og internett eksponeres vi hver dag for forskjellige dokumentarformer: Nyhetsreportasjer, naturprogram, Brennpunkt og snapchat, er bare et lite knippe med eksempler. Hvilken makt har egentlig dokumentarfilmskaperne i forhold til å vise fram virkeligheten? Finnes det i det hele tatt en objektiv representasjon av virkeligheten? Hvilke valg har blitt gjort i klippeprosessen? Hvorfor har fotografen valgt nettopp denne måten å filme på? Hvilke spørsmål ble stilt i intervjuet? Hvilke ble ikke stilt?

Kurset Nesten helt sant vil gi elevene en forståelse av hva det innebærer å lage dokumentarfilm, og hvor virkelig sannheten vi blir presentert egentlig er.

Lærerveiledning

"Nesten helt sant" - et kræsjkurs i dokumentarfilm

Elever og lærer får med dette besøk et "kræsjkurs" i det å lage dokumentarfilm.

Lærere kan komme forslag til tematikk slik at oppgavene kan spesialtilpasses det pedagogiske opplegget på skolen. Det er også mulighet for elever og lærere å jobbe videre med materialet senere.

Som tittelen på kurset tilsier, vil mye av den teoretiske delen gå ut på stille spørsmålstegn med hvor virkelig dokumentarfilm egentlig er. Eksempelvis vil det vises eksempler på hvor enkelt og effektivt man kan framstille én og samme situasjon på vidt forskjellige vis ved hjelp av enkle filmgrep.
Hva som er en riktig framstilling av virkeligheten er noe de lærde strides om, og en avgjørelse enhver filmskaperne selv må ta. Elevene vil lære å forstå valgene, slik at de selv kan gjøre seg opp en mening om hva en sann dokumentarfilm er. Kurset vil også vise kreative og utfordrende
tilnærminger til dokumentarsjangeren som vil være med å utvide elevenes «dokumentarhorisont».

Det vil være to kursholdere som begge har flere års erfaring fra bransjen og som er utdannet ved Høgskolen i Lillehammer, som tilbyr den høyeste utdanningen i landet innen dokumentarfilm.
Kursholderne har også flere års erfaring med lignende workshops gjennom Filmbussen i Trøndelag som er et kulturtilbud for ungdom i distriktene om sommeren. Workshopen støttes av Midtnorsk
Filmsenter som stiller med profesjonelt kamera-, lyd- og klippeutstyr til hver av gruppene. Dette er en unik måte å la elevene utfolde seg med filmutstyr som er like godt som for eksempel NRKs og TV2s.

Læreplanmål

Samfunnsfag

Samfunnsfag - kompetansemål etter 10.årstrinn

Utforskaren - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Jon Vatne & Finn Egil Walther
 • Produsent: Jon Vatne
 • I samarbeid med: Midtnorsk Filmsenter www.midtnorskfilm.no 
  v/Marit Bakken, tlf.: 73 51 55 50, e-post: marit@midtnorskfilm.no
 • Idé/opplegg: Jon Vatne

Om kunstner / utøver / gruppe

Jon Vatne (1984), født og oppvokst i Trondheim, har en mastergrad i Fjernsynsproduksjon med fordypning i dokumentarfilmregi fra Høgskolen i Lillehammer. Han har også studert dokumentarfilm ved The New School (New York) og har en bachelorgrad i Medieteknologi fra Høgskolen i Gjøvik.
I tillegg til å ha jobbet i TV-nyheter som videojournalist i lokal- og riksdekkende-TV, har Vatne flere års jobberfaring med barn og unge gjennom prosjekter som Filmbussen i Trøndelag. Vatne veksler for tiden mellom å bo i Berlin og Trondheim og jobber med dokumentarfilmen «Psychonauten» som er støttet av Midtnorsk Filmsenter.

Filmer av utøver Jon Vatne:

Kunsten å overleve (2011): https://vimeo.com/24824327

Personal Velocity (2010) :https://vimeo.com/16249256


Medvirkende

 • Jon Vatne & Finn Egil Walther
 • Jon Vatne
 • Finn Egil Walther

Multimedia og vedlegg

Bilder

Finn Egil Walther i aksjon med elever
Foto: Lena Jørgensen, Frøya.no
Elever på Sistranda skole
Foto: Lena Jørgensen, Frøya.no
Jon Vatne i aksjon med elev
Foto: Lena Jørgensen, Frøya.no
Film
Trinn: 8 - 10
Samfunnsfag
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnelegger: 
Aase Kari Skaugen, tlf. 72813677, aase.kari.skaugen@stfk.noProdusent:
Ketil Hustad, tlf. 72 81 39 57, ketil.hustad@stfk.no 
Kontaktperson utøver
Jon Vatne, mobil: 938 77 248, jonvatne@gmail.com
Programlengde
1 dag
Maks publikumsantall
20
Arena / rom
Visningsrom og et gruppe rom til hver av gruppene - maks 4 grupperom
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangører
Arrangert av:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Produsent:
Jon Vatne
Medvirkende
 • Jon Vatne
 • Finn Egil Walther