Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Rommet i klassen (Oslo Dance Ensemble)
Produksjonsliste
Program

Rommet i klassen (Oslo Dance Ensemble)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Syv ungdommer. Ett klasserom. Ett sted. Mye aktivitet, mye interaktivitet. De lærer, men mye energi går bare til å være. Dette er deres historier.

Ungdom blir ofte sett på som stereotypier av sine medelever, og i blant etterlever de stereotypiene, i et forsøk på å beskytte seg selv og sin status.

Men det kan oppstå situasjoner og møteøyeblikk i klassemiljøer der det skjer en type menneskelig kontakt der stereotypi-forholdet opphører, og man blir kjent med hverandre som fullstendige individer. Selv om det oppstår gode følelser, kan det være vanskelig å forholde seg til dette, ettersom det er utfordrende å gå ut av sin komfortsone. For å gå ut av denne komfortsonen kan det for enkelte kjennes som et uttrykk for sårbarhet og tap av kontroll.

Forestillingen viser at det ikke er farlig å tre ut av de komfortsonene som stereotypiene gir, man kan bli akseptert og respektert for den man egentlig er.


Elevmedvirkning, mål og kort historikk

Hver skole vi besøker velger ut tre elever til å medvirke som elevstatister i forestillingen. Oslo Dance Ensemble Ung (ODE Ung) sitt mål er å formidle og spre profesjonell dans for barn og unge. En metode er å integrere ungdom inn i forestillingene.

Målet, ved siden av å integrere ungdommer i forestillingen, er å vise at det ikke er farlig og tre ut av de komfortsonene som stereotypiene gir. Altså at man kan bli akseptert og respektert for den man egentlig er.
Publikum, elever og lærere, uttrykker at de gjenkjenner situasjoner og typer som de kan le med og reflektere over.

Koreografene har gjort grundig research ved Fagerborg vgs. De var fluer på veggen to måneder i forskjellige klasserom, klassetrinn og fag ved skolen. Koreografene noterte alt de opplevde som etter hvert ble til det manus Rommet i Klassen er basert på. Siden 2013 er produksjonen blitt spilt 220 ganger og for ca. 55.000 elever. Rundt 450 elever har medvirket.

Lærerveiledning

Tre elever kan delta i produksjonen!

Fra hvert spillested trenger ODE Ung tre lokale elever, som skal være medvirkende i forestillingen sammen med danserne.
Vi trenger en jente og helst også en gutt. Den tredje eleven kan være enten jente eller gutt.
Elevene trenger ikke noen danse- eller teatererfaring. Men vi håper selvsagt at de kan tenke seg å ta både en danseutfordring og en teatral utfordring i scenerommet.

Innholdet i danseforestillingen og karakterene i stykket er lett å identifisere seg med da det  handler om alt som tar plass i et klasserom, som ikke har med undervisningen å gjøre. Historien er allmenngyldig.

Dans kan ofte være vanskelig tilgjengelig for mange elever, men denne  oppleves som  forståelig og mange får faktisk lyst til å begynne å danse.

Ved mange av skolene har lærerne etter forestillingen snakket med elevene om mobbing, klassemiljø, og hvor vanskelig det er å tre ut av den rolle man selv eller andre har  definert. 

”Rommet i Klassen” er en konkret historie om 7 elever i et klasserom.

(Fire profesjonelle dansere og tre elever fra de forskjellige skolene)

Hva lærere og elever kan snakke om på forhånd:

•       Fortell kort hva forestillingen handler om.

•       Kort presentasjon av danserne/koreografer/ og lysdesigner.

Følgende spørsmål kan elevene reflektere over når de ser forestillingen:

FORM

1)     Hva er en koreograf og hva heter koreografene for danseforestillingen

”Rommet i Klassen”?

2)     Hva slags dansegenre blir brukt i ”Rommet i Klassen”?

3)     Hva er scenografien i denne forestillingen?

4)     Hvordan brukes lyset til å forsterke stemning og skape ulike rom og situasjoner?

5)     Hvilken musikkgenre brukes i forestillingen?

6)     Hvordan brukte danserne rommet?

7)     Hva er dans for deg?

              

 INNHOLD

1)     Hvordan vil du beskrive de stereotypene som er med i ”Rommet i Klassen”?

2)     Dette er danseteater, dvs. danserne ”snakker” uten ord. Kan dere finne         gjenkjennende situasjoner i deres eget klasserom?

3)     Hvilke møter var det mellom stereotypene, og hva uttrykte disse?

4)     Hvilken opplevelse fikk du av å se forestillingen?

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Oslo Dance Ensemble
 • Produsent: Nina Lill Svendsen & Christer Tornell
 • Idé/opplegg: Nina Lill Svendsen & Christer Tornell

Om kunstner / utøver / gruppe

Erlend Rolvsjord
Utdannelse: BA dans 2008-2011 fra Kunsthøgskolen i Oslo. Erlend har jobbet profesjonelt etter endt utdanning og har flere års erfaring fra dks på turne.

Quyen Nguyen
Utdannelse: BA dans 2009-2013 fra Universitetet i Stavnager. Quyen er nyttet til dansegruppen Cre8 og til ODE Ung. Han har jobbet profesjonelt etter endt utdanning og har god erfaring fra dks på turne.

Hanna Egenes Flemstrøm
Utdannelse: BA dans 2011-2014 fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hanna har jobbet profesjonelt etter endt utdanning og har noen års erfaring fra dks. på turne.

Vilde Halle Ekeland
Utdannelse: BA dans 2008-2011 fra Kunsthøgskolen i Oslo. Vilde har jobbet profesjonelt etter endt utdanning og har flere års erfaring fra dks på turne.


Koreografer/produsenter:
Nina Lill Svendsen & Christer Tornell: De har begge over 30 års erfaring som dansekunstnere. Av disse så har de samarbeidet i 20 år nasjonalt og internasjonalt, som dansere, koreografer, pedagoger, og produsenter. ODE Ung stiftet de sommeren 2012. De har god erfaring med DKS i ulike fylker. De har tidligere vært på turné med ”Se Meg!” i Sør-Trøndelag.


Medvirkende

 • Oslo Dance Ensemble
 • Vilde Halle Ekeland (Danser)
 • Erlend Rolvsjord (Danser)
 • Hanna Egenes Flemstrøm (Danser)
 • Quyen Nguyen (Danser)
 • Christer Tornell (Teknikk, turneleder, innstudering av elevstatister), christer.tornell@gmail.no, 928 85 136
 • Nina Lill Svendsen (Teknikk, turneleder, innstudering av elevstatister)
 • Sverre Randin (Tekniker)
 • Anders Ødegård

Multimedia og vedlegg

Bilder

Rommet i klassen
Foto: Ode Ung
Rommet i klassen
Foto: Ode Ung
Rommet i klassen
Foto: Ode Ung

Video/Lyd

Scenekunst, Scenekunst / Dans
Trinn: 8 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnelegger: 
Aase Kari Skaugen, tlf. 72813677, aase.kari.skaugen@stfk.no
Fagansvar Sør-Trøndelag fylkeskommune:
Ketil Hustad, tlf. 72 81 39 57, ketil.hustad@stfk.no
Kontaktperson utøver
Nina Lill Svendsen & Christer Tornell, 924 07 436 / 928 85 136, ninalillsvendsen@gmail.com , christertornell@gmail.com
Programlengde
45 min
Maks publikumsantall
300
Arena / rom
Idrettshall, Gymsal, Kulturhus, Samfunnshus
Bærehjelp
Ja: 4 - 5 elever
Lydutstyr
Gruppen har med eget lydanlegg m/høyttalere
Lysutstyr
Gruppen har med egen lysrigg
Annet utstyr
 • Et større bord alternativt to mindre bord og to stoler til teknikerne som kjører lyd og lys.
 • En tørrmopp.
Oppriggingstid
120 min.
Nedriggingstid
45 min.
Strøm
4 kurser á 16 A
Merknad om publikumsplassering
Lag et amfi i gymsal med matter, benker og maks 2-3 stolrader. Kulturhus kan
Scenebredde i meter
9
Scenehøyde i meter
3
Scenedybde i meter
9
Merknad for spillested
Behov for 1-2 garderober med speil til utøverne. I tillegg må utøvere ha tilgang på toalett, dusj og tilgang til ferskvann.
Merknad
Vi blir utrolig glade viss det finnes litt kaffe og te til alle i produksjonen, 6 stykker.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Produsent:
Nina Lill Svendsen & Christer Tornell
Medvirkende
 • Vilde Halle Ekeland (Danser)
 • Erlend Rolvsjord (Danser)
 • Hanna Egenes Flemstrøm (Danser)
 • Quyen Nguyen (Danser)
 • Christer Tornell (Teknikk, turneleder, innstudering av elevstatister)
 • Nina Lill Svendsen (Teknikk, turneleder, innstudering av elevstatister)
 • Sverre Randin (Tekniker)
 • Anders Ødegård