Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Jødiske fotspor i Trondheim, en byvandring, 9. og ...
Produksjonsliste
Program

Jødiske fotspor i Trondheim, en byvandring, 9. og 10. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Bli med på en historisk reise rundt omkring i midtbyen, hvor en blir kjent med beretningen om jødene fra Trondheim fra de emigrerte til landet rundt 1880, gjennom 2. verdenskrig, og fram til i dag. Formidler vil i løpet av to timer guide maks 30 elever rundt på sentrale poster i byen, hvor jødiske familier har bodd og arbeidet med familiene sine. Formidler vil også ha med seg en del spennende objekter blant annet bilder og brev som tilhørte menneskene som bodde på de ulike adressene langs byvandringsruten. Vandringen er også laget med den hensikt å få reflektert rundt etiske spørsmål som menneskeverd og holdninger, samt knyttes opp mot hvordan det kan oppleves å være flyktning og immigrant i Norge i dagens samfunn. Vi ses i Arkitekt Christies gate 1b ved inngangen til Jødisk museum. Vel møtt!

Periode: april-juni 2018

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Produsent: Jødisk museum Trondheim
  • I samarbeid med: Jødisk museum og Trondheim kommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Jødisk museum ski.JPG
Kulturarv
Trinn: 9 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon

Aurora Jacobsen Evenshaug, 401 69 801
formidler@jodiskmuseum.org

Programlengde
2 timer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Jødisk museum, Arkitekt Christies gate 1B
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune
Produsent:
Jødisk museum Trondheim