Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
På Kultur-tur med DKS
Produksjonsliste
Program

På Kultur-tur med DKS

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Mange skoler har ytret ønske om kulturelle heldagsbesøk til en eller flere kulturinstitusjoner. Nå har alle grunnskoler skoler utenfor Trondheim mulighet til dette + alle videregående skoler! Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å gjøre kulturinstitusjonene i fylket mest mulig tilgjengelig for alle skoleelever. Derfor er det et mål at alle elever skal få et institusjonsbesøk i skoleåret. Mange av disse ligger i Trondheim, men det går selvsagt an å legge turen til andre steder i fylket, bare det er utenfor din egen kommune.

Lærerveiledning

Hvordan bestille Kultur-tur?
  • Skolene må selv ta kontakt med aktuell kulturinstitusjon for å avtale tid, sted og kostnad.
  • I tillegg bestiller skolene transport på vanlig måte.
  • Når avtaler er gjort med institusjonen, må denne endelig klareres med DKS-teamet via e-post dks@stfk.no .
  • E-post må inneholde navn på skole, antall elever og lærere og kostnad. Når godkjenning fra dks-teamet foreligger, kan skolen sende faktura til dks-teamet på alle utgifter. DKS-teamet har satt av en del midler til dette tilbudet, og når det begynner å bli tomt, sender vi ut varsel om dette

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Museet Kystens Arv
Foto: MIST
Orkla Industrimuseum
Foto: MIST
Rockheim
Foto: MIST
Trondheim Kunstmuseum
Foto: MIST
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Foto: MIST
Sverresborg Trøndelag Folkesmuseum
Foto: MIST
Kystmuseet på Hitra
Foto: MIST
Rørosmuseet
Foto: MIST
Ringve Musikkmuseum
Foto: MIST
Kulturarv, Kunstarter i samspill
Trinn: 1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Fagansvar Sør-Trøndelag fylkeskommune:
Ketil Hustad, tlf. 72 81 39 57, ketil.hustad@stfk.no
Arena / rom
Alle kulturinstitusjoner i Sør-Trøndelag
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Sør-Trøndelag fylkeskommune