Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Tråante, Hvem eier historien? 6. trinn
Produksjonsliste
Program

Tråante, Hvem eier historien? 6. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Tråante 2017 – Hvem eier historien?

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette møtet fant sted i Trondheim (Tråante). Utstillingen «Hvem eier historien?» er NTNU Vitenskapsmuseets bidrag til feiringen av dette viktige nasjonale jubileet.

Elevene blir tatt med på en spennende formidlingsrunde der vi ser nærmere på arkeologiske funn som kan gi oss ny kunnskap om samenes kultur og utbredelse. Et gammelt ildsted fra Aursjøen i Dovre, horn fra tamrein i snøfonner og en gammel samisk tromme forteller samisk historie på en annen måte enn før. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Gjennom samtaler med elevene kommer vi inn på hvordan samene levde før og i dag; om språk, samiske ildsted og bosted, og ikke minst om de fantastiske samiske trommene som nesten ble borte under fornorskingsperioden. Vi samtaler også om hvilke utfordringer den samiske befolkningen hadde i møtet med nordmenn, og på hvordan ny kunnskap kan være med på å bygge nye holdninger i dag.

Periode: Vår 2018 fra 23.januar
Tidspunkt: Tirs - fred, kl. 9.45 og 11.45
Målgruppe: 6. trinn, men passer også for 7.-10. trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver og fomingsaktivitet
Antall elever: 20 - 25


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Kunstnere/grupper: NTNU Vitenskapsmuseet
  • Idé/opplegg: NTNU Vitenskapsmuseet.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Tråante NTNU.jpg
Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Solbjørg Pedersen, solbjorg.pedersen@ntnu.no, tlf: mob.99255360Guri Krog Dodig, guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no
Kontaktperson utøver
Solbjørg Pedersen, solbjorg.pedersen@ntnu.no, tlf: mob.99255360
Programlengde
90 minutter
Arena / rom
NTNU Vitenskapsmuseet
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune