Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Veien mellom huler og tårn, 2. og 3. trinn
Produksjonsliste
Program

Veien mellom huler og tårn, 2. og 3. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

 Scenerommet vokser og endrer seg gjennom en utforskende reise, der de tre karakterene Hule, Tårn og Vei
jakter på forsvunnede rom. 15 barn er deltagende i både en interaktiv forberedelsesprosess og i
gjennomføringen av forestillingen. Sammen bygger vi huler, tårn og veier og drar ut på oppdrag for å løse
mysteriet med tårnene som ikke vil vokse oppover.
Hvordan skal Hule og Tårn finne veien til hverandre, når Vei er feil vei?

Kan vi utvikle et prosjekt som vokser fram sammen med barna? La deres hender og hoder forenes med et
prosjekt som undersøker arkitektoniske former? Veien mellom huler og tårn er et interaktivt prosjekt der vi
undersøker barns medvirkning i utviklingen av det sceniske materialet.
Forløpet i forestillingen påvirkes hver gang av barnas med-diktning; deres innspill og idéer bearbeides og
videreføres av skuespillerne, skikkelsene Hule, Tårn og Vei. Scenerommet vokser og endrer seg gjennom en
utforskende reise, der de tre jakter på forsvunnede rom. 15 barn deltar først i en interaktiv
forberedelsesprosess, et verksted, og så i gjennomføringen av selve forestillingen. Sammen bygger vi huler,
tårn og veier og drar ut på oppdrag for å løse mysteriet med tårnene som ikke vil vokse oppover. Det handler
også om å sette sammen, lage stabilitet, forstå materialets fysiske lover - lek med estetikk og form.
Veien mellom huler og tårn har premiere gjennom Den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune,
16.10.2017.

MEDVIRKENDE

Idé/konsept Cirka Teater/Anne Marit Sæther
Regi Anne Mali Sæther
Dramaturgikonsulent Espen Dekko
Kostyme Jenny Hilmo Teig
Komponister/musikere Sissel Vera Pettersen og Martin Smidt
Skuespillere Janne Brit Rustad, Marte Stolp, Elizabeth Piro Volan
og Anne Marit Sæther
Scenografi Anne Marit Sæther og Richard Verley
Produsent Monica Stendahl Rokne
I utviklingsprosessen har vi samarbeidet med elever og lærere fra Ila skole og Lilleby skole.
ØNSKET DAGSOPPSETT
Kl. 08.00 Ankomst team, bærehjelp og noen som kjenner arenaen til stede
Kl. 10.00 Interaktivt prosjekt 3 grupper á 5 barn
Kl. 11.30 Lunsj for teamet
Kl. 12.00 Forestilling
Kl. 12.45 Forestilling ferdig, nedrigg starter
Kl. 13.45 Nedrigg ferdig, bærehjelp til utbæring
I den interaktive delen inviterer vi grupper på 15 barn til å være med i en workshop der vi arbeider med
tematikken hule, tårn og vei. Denne elevgruppen vil også være deltagende på forestillingen kl. 12.00.


Lærerveiledning

BAKGRUNN
I Cirka Teaters prosjekt En stein er en bit av jordkloden ble barn invitert inn i den skapende prosessen som
pågår i forkant av den ferdige forestillingen. Med utgangspunkt i steiner har deltagerne bygd landskap,
formasjoner og monumenter av stein. Landskapene ble scenografi og det sceniske forløpet utviklet seg i
barnas byggverk. Da prosjektet hadde møtt flere ulike grupper av barn, oppdaget vi en gjentagelse av
enkelte rom: hula, tårnet og veien. I utallige forskjellige varianter.
På bakgrunn av denne erfaringen ble vi satt i kontakt med professor Bjørn Otto Braaten ved Fakultet for
arkitektur og billedkunst på NTNU i Trondheim. Han møter arkitektstudentene i første studieår med en
individuell prosjekteringsoppgave: Invitasjonsrom. Etter fire år har han samlet i overkant av 200 besvarelser
og i disse oppdager Braaten romlige kategorier som gjentas gjennom en stor del av prosjektene: hula, tårnet
og vandringen. Braathens forskning understreker og forsterker våre funn. Det har gitt inspirasjon til et nytt
prosjekt. I artikkelen DET FØRSTE FORSØKETS MAGI - Refleksjoner over uventede aspekter ved
arkitektstudenters første individuelle arbeid sier Braathen:
«Hula, Tårnet og Vandringen fremkommer som tydelige mønstre bak det komplekse bildet av individuelle
variasjoner. Funnene tyder på at vi er arvtakere av romlige grunnmønstre.»
«De i utgangspunktet enkle romlige motivene bærer i seg en uendelighet av variasjonsmuligheter. Slik sett
minner de om mytiske fortellingsmotiver som aldri blir uttømt og som alltid finner nye former.»
«Et viktig aspekt ved Hula, Tårnet og Vandringen er at det er knyttet opplevelses- kvaliteter til dem. De er
således ikke nøytrale romlige størrelser, men ladet med bestemte potensialer for følelsesmessig innhold».
TEMA & SPRÅK
Mennesket har alltid bygget rom. Rom for å gjemme og beskytte seg, rom for varme og hvile, rom for møter
og samvær. Vi bygger også rom for å vise at vi har makt og betydning, for å vise hvem vi er; seierherrer,
konger og keisere.
Alle rom gir oss en opplevelse når vi går inn i dem. En fysisk fornemmelse, en emosjonell reaksjon. Noen
rom gir trygghet. Andre virker stengte og mørke og skaper redsel. Rom kan gjemme hemmeligheter og
historier om andre mennesker. Hva kan vi bruke rommene til? Hva gjemmer seg der? Hvilke ukjente historier
kan vi lytte oss fram til? I startfasen vil dette være et åpent og overordnet tema, for på den måten å kunne
fange barnets opplevelser og assosiasjoner i møte med de tre romlige kategoriene. Gjennom prosessen vil
det overbyggende temaet spisses inn mot konkrete historier.
Vi har invitert barn inn til medskaping i byggeprosessen, og introdusert de tre forskjellige romlige oppgavene:
hule, tårn, vei. Sammen med barna utforsker vi den fysiske, taktile kontakten med materialer. Vi konfronterer
utfordringen i å sette sammen, lage stabilitet, forstå materialets fysiske lover - leker med estetikk, form og
utsmykking.
Forløpet i I Veien mellom huler og tårn utvikles med utgangspunkt i barnas diktning. Deres innspill og ideer
skal bearbeides og videreføres av et team skuespillere. Tre karakterer skal ha hovedrollene: Inn, Opp og
Bortover.

​LYD/MUSIKK
Veien mellom huler og tårn skal i stor grad fortelles gjennom bilder og visuelle situasjoner. i Cirka Teater har
vi, i alle egenproduserte forestillinger, knyttet til oss forskjellige komponister som skaper ny musikk til hver
enkelt forestilling. Komponist, regissør og skuespillere arbeider i tett dialog. Samarbeidet igangsettes tidlig i
prosessen. Til dette prosjektet har vi invitert vi komponistene Sissel Vera Pettersen og Martin Smidt. De er
involvert i alle faser av prosjektutviklingen, og det musikalske universet oppstår i samspillet mellom tematikk
og de interaktive møtene med barn.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Kunstnere/grupper: Cirka Teater

Om kunstner / utøver / gruppe

OM CIRKA TEATER
Cirka Teater ble etablert i 1984 og er en av landets mest erfarne grupper i det frie feltet. Vi har vår base på
Nyhavna i Trondheim, hvor vi har produsert over 40 forestillinger. Cirka Teaters forestillinger varierer i
størrelse, fra mindre turnéforestillinger og produksjoner i samarbeid med institusjon til store utendørs
evenementer. Alle kjennetegnets av et lekent visuelt språk.
Det er mange kunstnere som bidrar til det sceniske uttrykket vårt, og størrelsen på Cirka Teaters team
varierer med aktiviteten. I full produksjon kan vi være flere titalls involverte, men den faste kjernen består av
Anne Marit Sæther, Gilles Berger, Espen Dekko og Monica Stendahl Rokne. Cirka Teater mottar årlige
tilskudd fra Kulturrådet og Trondheim Kommune, og jobber stadig med nye prosjekter.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Forprosjekt Ila skole_1.jpg
Annet
Trinn: 2 - 3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Daglig leder Monica Stendahl Rokne
Telefon 918 74 951
E-post post@cirkateater.no
Nettside www.cirkateater.no
Programlengde
90 min + 45 minutter
Arena / rom
Gymsal e.l. med blending. 12 m x 18 m
Oppriggingstid
120 min.
Nedriggingstid
60 min.
Strøm
3x16 amper
Må blendes
Ja
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune