Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: Fakturamottak Pb. 2375 Sluppen, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Minnested etter 22. juli, omvisning, 8.-10. trinn
Produksjonsliste
Program

Minnested etter 22. juli, omvisning, 8.-10. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Skoleelever i Trondheim har bidratt i utviklingen av teksten som representerer ungdommer i Trondheim på en av betongsøylene på minnestedet. I forbindelse med åpningen av parken, 18. oktober 2016, inviterer Trondheim kommune 8.-10. trinn til omvisning og besøk på minnestedet. 

Omvisning:

 Den 18. oktober åpner Minnested etter terrorhandlingene 22. juli i Tordenskioldparken i Trondheim sentrum.  Vi inviterer til besøk og omvisning på minnestedet "Terra inkognita – Den hvite plassen". Her vil en kunstformidler engasjere elevene til å delta i dialog og gruppearbeid. Målet er å få elevene til å benytte egen kunnskap, erfaringer og opplevelser av minnestedet for å reflektere og snakke sammen om spørsmål som: Hva er et minnested? Hvorfor bruke kunst til å minnes? Hvorfor har det blitt etablert et minnested etter 22. juli i Trondheim? Hvem har vært med på å lage minnestedet og hvordan er det utformet?  Og videre diskutere hva skal et slikt minnested være.

Omvisningen ledes av kunsthistoriker Amalie Marie Selvik som arbeider med kunstformidling ved Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), Trondheim kommunes samarbeidspartner på formidlingsoppgaver knyttet til kunst i offentlige rom.

Bakgrunn for etablering av minnested i Trondheim

Bombeangrepet og massedrapet 22. juli i 2011 er det kraftigste angrepet mot Norge i fredstid. Åtte mennesker døde i regjeringskvartalet, 69 døde på AUFs sommerleir på Utøya og mange ungdommer ble hardt skadd. Angrepet var rettet mot grunnleggende offentlige institusjoner, mot samfunnsengasjert ungdom og verdier i det norske samfunnet. I tiden etterpå oppsto det spontane minnesteder og minnemarkeringer, som blomsterhavet utenfor Oslo domkirke, men også andre steder i landet som i Trondheim la folk ned blomster, bilder og små gjenstander til minne om de døde.

I 2012 vedtok Trondheim kommune å etablerer et permanent minnested etter terrorhandlingene 22. juli 2011, i Tordenskioldparken. 2014 ble det gjennomført en kunstnerkonkurranse. 150 ungdommer og alle innbyggerne i Trondheim fikk se og være med på å bestemme over seks forslag til utforming av parken. Forslaget Terra inkognita – Den hvite plassen" fra kunstner Anders Kruger og landskapsarkitekt Marianne Levinsen vant. I prosessen frem til ferdigstillelse har Trondheim kommune hadde lagt opp til en bred, demokratisk prosess der pårørende, overlevende og fagpersoner med ulik kompetanse og erfaring har bidradd til et solid kunnskapsgrunnlag i alle ledd frem til den endelige utformingen av minnestedet. Ungdommer fra Trondheim har vært med og utformet noen av tekstene i parken.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Idé/opplegg: Trøndelag senter for samtidskunst 

Multimedia og vedlegg

Bilder

Terra incognita 2.jpg
Visuell kunst / Arkitektur
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Påmelding til: Amalie Marie Selvik, formidling@samtidskunst.no. Tel: 975 18 924.
Maks publikumsantall
30
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune