Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Minnested etter 22. juli, omvisning, 8.-10. trinn
Produksjonsliste
Program

Minnested etter 22. juli, omvisning, 8.-10. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Skoleelever i Trondheim har bidratt i utviklingen av teksten som representerer ungdommer i Trondheim på en av betongsøylene på minnestedet. I forbindelse med åpningen av parken, 18. oktober 2016, inviterer Trondheim kommune 8.-10. trinn til omvisning og besøk på minnestedet: «Terra inkognita- Den hvite plassen»

Periode:

Våren 2018:

Uke 16 – 25 (16. april – 20. juni)

Høsten 2018:

Uke 34 – 38 (23. august -  21. september)

Uke 42 – 44 (15. oktober – 29. oktober)

Tidspunkter: Mandag – fredag, 2-3 hendelser pr. dag, kl. 09.30, 11.00 og 12.30

Sted: Tordenskjoldparken, bak Vår Frue kirke

Tid per hendelse: 60 minutter

Maks antall elever per hendelse: 30

Påmelding sendes til: formidling@samtidskunst.no

Kontaktperson: Amalie Marie Selvik tlf. 73 52 49 10

"Terra Inkognita – Den hvite plassen" er tittelen på Minnested etter 22. juli 2011 som Trondheim kommune har etablert i Tordenskioldparken i Trondheim sentrum. Minnestedet åpnet i 2016 og er laget for å minnes de 77 ofrene som mistet livet i terrorangrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og AUF sin sommerleir på Utøya den 22. juli 2011.

Formidlingsopplegget

I omvisningen vil kunstformidler engasjere elevene til å delta i observasjon og dialog. Målet er å få elevene til å benytte egen kunnskap, erfaringer og opplevelser av minnestedet for å reflektere og snakke sammen om stedet og terrorhendelsene via spørsmål som blant annet:

Hva betyr det å minnes? Hvorfor har det blitt etablert et minnested etter 22. juli i Trondheim? Hvem har vært med på å lage minnestedet? Hvordan er det utformet?

For hvem er minnestedet laget til?

Hvilke budskap ligger det i utformingen av plassen?

Hvordan oppfordrer minnestedet oss til å reflektere over vår samtid, fremtid, og vår egen rolle i den framtiden?

Formidlingsopplegget ledes av kunsthistoriker Amalie Marie Selvik som arbeider med kunstformidling ved Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), Trondheim kommunes samarbeidspartner på formidlingsoppgaver knyttet til kunst i offentlige rom.

Før et besøk på Minnestedet

Lærer og klassen bør på forhånd ha satt seg inn i terrorhendelsene som skjedde 22. juli i 2011. Elevene må få informasjon, og få pratet om hva de vet om terroren som skjedde 22. juli i 2011, og friske opp kjennskap til de faktiske hendelsene på forhånd. Hva husker de selv? Hva har de blitt fortalt? Hvordan reagerte de voksne rundt dem den dagen? Hvordan reagerte samfunnet på hendelsene? Hvordan blir det å besøke minnestedet? Skal dere i klassen jobbe mer rundt temaet 22. juli i etterkant?

Elevene oppfordres til å kle seg godt med tanke på å tilbringe rundt 1 time utendørs.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trondheim kommune
  • Idé/opplegg: Trøndelag senter for samtidskunst 

Multimedia og vedlegg

Bilder

Terra incognita 2.jpg
Visuell kunst / Arkitektur
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Påmelding til: Amalie Marie Selvik, formidling@samtidskunst.no. Tel: 975 18 924.
Maks publikumsantall
30
Arrangører
Arrangert av:
Trondheim kommune