Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Kysthåndverk
Produksjonsliste
Program

Kysthåndverk

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Det er håndverket som vil stå i sentrum når vi vil besøke skoler med produksjonen «Kysthåndverk». Elevene får en smakebit på tre ulike håndverk og aktiviteter. Men like mye skal disse aktivitetene fungere som medium for å formidle historien om livet på trøndelagskysten for noen hundre år siden.

Gruppene vil rotere mellom tre ulike stasjoner, med en formidler på hver.

Lærerveiledning

Om forarbeid og elevmedvirkning

Forarbeid

Det vil bli utarbeidet et lite hefte med stoff som  lærerne kan bruke en eller to skoletimer til å jobbe med på forhånd. Dette er ikke en forutsetning for å få utbytte av opplegget, men vil gjøre at elevene får en enda dypere forståelse. Forarbeid med stoffet vil og være med til å knytte opplegget tettere opp mot læreplanmålene i norsk og samfunnsfag, og kan gjøre det lettere for elevene å se sammenhengen mellom opplegget og kunnskapen fra andre skolefag. Det er også en ekstra fordel om elevene på forhånd har snakket med slektninger og undersøkt sitt eget opphav: hadde de en tippoldefar som var lofotfisker? Eller en oldefar som dro til sjøs?

Elevmedvirkning

Opplegget er organisert som workshops, der elevene på hver post skal lære om et håndverk. Det legges opp til hands-on læring, der elevene selv får prøve de ulike håndverkene, med varierende grad av styring og forklaring fra formidleren. På repslaging og båtbygging skal elevene i fellesskap lage et tau og klinke fast et båtbord, mens de på knuteverkstedet får hvert sitt tau, og skal lage knutene selv.

Utøvelsen av håndverket danner grunnlag for samtale og refleksjon rundt viktigheten av godt håndtverk før og nå, og industrialisering og arbeidsdeling, mm.

Praktisk tidsplan:

7.30-8.30: Opprigging
8.30-11.00: Forestilling/hendelse 1
11.00-11.30: Lunsj 11.30-14.00:
Forestilling/hendelse 2
14.00-14.30: Nedrigging.

Læreplanmål

Opplegget berører læreplanmål for 5.-7. trinn for fagene norsk,samfunnsfag og kunst & håndverk

 

Norsk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten

Samfunnsfag

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis

Kunst og håndtverk

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
 • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Museet Kystens arv
 • Produsent: Museet Kystens Arv
 • Idé/opplegg: Museet Kystens arv

Om kunstner / utøver / gruppe

Tora Heide er museumspedagog og seiler på Museet Kystens Arv. Hun er en erfaren råseiler, og vil ha ansvaret for repslagings-posten i dette opplegget.

Bent Rørvik har vært museumspedagog på Kystens Arv i årevis, og har vært med på DKS i mange omganger. Bent er en fantastisk formidler med en egen evne til å fange publikum, store og små. Han vil ha ansvaret for båtbygginga.

Per Mollan har tross sin unge alder lang erfaring med teater, bl.a. fra oppsetninger av spelet Den Siste Viking, og Dramagruppa på Sverresborg Folkemuseum. Han har studert Fysisk Teater på Kulturama i Stockholm. Nå studerer han Drama og teater på NTNU, og jobber som dramalærer på Rissa Kulturskole. Per har også jobbet som guide på Museet Kystens Arv i flere sesonger, og kjenner historien godt. Han vil fremføre tablået, i tillegg til å ha ansvaret for knutekurset.


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kulturarv, Visuell kunst / Kunsthåndverk
Trinn: 3 - 7
Opplegget berører læreplanmål for 5.-7. trinn for fagene norsk,samfunnsfag og kunst & håndverk
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnelegger: 
Aase Kari Skaugen, tlf. 72 81 36 77, aase.kari.skaugen@stfk.no
Programansvarlig:
Ketil Hustad, tlf 72 81 39 57, ketil.hustad@stfk.no
Kontaktperson utøver
Marte Iren Bakken, 482 26 203, marteiren@hotmail.com
Marte Iren Bakken, mateiren@hotmail.com, 482 26 203
Programlengde
150
Maks publikumsantall
45
Arena / rom
Til tablået: Gymsal eller lignende. Workshop: se nedefor
Workshop
Rombehov til workshopen: 3 ulike rom, ett til hver av aktivitetene. Klasserom eller lignende. Vi har med oss en del stort utstyr, så det er en fordel om rommene er i første etasje, og har enkel adkomst. Det er også en fordel at de ligger nært hverandre, slik at roteringen mellom postene går enklest mulig. Ved fint vær kan noe av aktiviteten foregå utendørs.
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
30 min.
Strøm
Nødvendig med uttak til lys og lyd
Må blendes
Ja
Merknad for spillested
Til tablå: Fordel med blending av vinduer. Må ha uttak til strøm, til lys og lyd. Vi har med eget utstyr. Sitteplass til 45 elever + lærere. (f.eks. ved å bygge opp et amfi med benker, stoler og bord).
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Produsent:
Museet Kystens Arv
Medvirkende
 • Marte Iren Bakken (Museumspedagog)
 • Gunvor Storås (Museumspedagog/Student)