Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Rart er fint!
Produksjonsliste
Program

Rart er fint!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvordan tenker en kunstner? Om kunsten går fra å være en todimensjonal form til å bli “levende”, hva uttrykker den da? Rart er fint er et animasjonsverksted over to hele dager.

Elevene skal lage todimensjonale uttrykk i papp hvor de skal eksperimentere med ulike formelementer. Vi ser på hvordan sammensetning av former kan uttrykke ulike ting avhengig av betrakteren og hvordan formen blir animert i etterkant. Inspirert av Aasheims kunst skal vi fabulere fram figurer med varierende gjenkjennelsesgrad. Hvor enkel kan en form kan være for at den kan bli meningsbærende for en betrakter, hvilke elementer må til for at man skal kunne si hva figuren forestiller?

Kunstverkene blir deretter levende via animasjon. Vi benytter iPad for animasjonene, og til slutt legger vi på lyd og lydeffekter hvor elevens opplevelse av og syn på kunst, kommer til uttrykk.

Elevene skal oppmuntres til å tenke kreativt og være problemløsende, til å tenke utradisjonelt, unaturlig og rart. Og rart er fint når de skal være kunstner og animatør.

Praktisk:
Det vil bli sendt ut en lærerveiledning i forkant av besøket. Der beskrives logistikken for gjennomføringen samt krav til rommet som skal benyttes.

Skolen må ha et klasserom og et grupperom avsatt til prosjektet begge dagene. Rommet må ha plass til tre animasjonsbokser. Dvs tre vanlige bord i tillegg til elevenes pulter. Rommet må ha projektor og høyttalere.

Lærer skal være til stede under produksjonen og ha arbeidsoppgaver tilgjengelig for elever som er ferdig med sin produksjon.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Elin Aasheim er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, nå Kunsthøyskolen i Oslo, og har arbeidet profesjonelt med kunst siden 2002. Hun har hovedsakelig arbeidet med tredimensjonale figurer i keramikk, og dette har resultert i flere kunstprosjekter i offentlige rom på skoler og i barnehager. Hun har også arbeidet med grafikk. Hun har mottatt flere stipenter, blant annet Statens Arbeidsstipend i til sammen seks år. Hun har flere offentlige innkjøp og har delatt på viktige utstillinger i inn- og utland. Hun har arbeidet som gjestelærer ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Bente Aasheim er både lærer og animasjonsinstruktør. Via sitt firma "Animasjon i skolen" har hun i 14 år arbeidet med animasjon som læringsmetodikk i skolen. Hun har kurset både egne elever og lærere i Norge, Italia, Russland og Sverige. Hun har skrevet lærebok om bruk av animasjon som læringsmetodikk i skolen og har utgitt flere skriftserier som omhandler hvordan en enkelt kan ta i bruk animasjon for å formidle faglige tema i både skole, barnehage og kulturskole. Heftene er blitt til med DKS-utviklingsstøtte fra Film og Kino, og er utviklet for bruk i skolen og i Den kulturelle skolesekken spesielt.


Medvirkende

  • Bente Aasheim (Animasjonsinstruktør)
  • Elin Aasheim (Kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Rart er fint
Foto: Bente Aasheim og Elin Aasheim
Rart er fint
Foto: Bente Aasheim og Elin Aasheim
Rart er fint
Foto: Bente Aasheim og Elin Aasheim
Film
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnelegger: 
Aase Kari Skaugen, tlf. 72813677, aase.kari.skaugen@stfk.no
Produsent:
Ketil Hustad, tlf. 72 81 39 57, ketil.hustad@stfk.no
Kontaktperson utøver
Bente Aasheim
E-post: beaas_19@hotmail.com
Tlf: 938 71 261
Programlengde
2 skoledager
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
På skolen
Er workshop
Ja
Merknad
Aktuelt for:
Medier og informasjon, digitale ferdigheter, K&H, og deg som ønsker et praktisk verksted med rom for fabulering.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Medvirkende
  • Bente Aasheim (Animasjonsinstruktør)
  • Elin Aasheim (Kunstner)