Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Kontraster
Produksjonsliste
Program

Kontraster

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hva er en kontrast og hvor mange finnes det egentlig? Når man først begynner å tenke over det blir det bare flere og flere. Mørk/lys, stor/liten, tykk/tynn, glad/trist, himmel/helvete, opp/ned, samlet/spredt, ja/nei...

I denne workshopen får elevene utforske hvordan man kan man skjerpe uttrykket sitt ved åvære oppmerksom på nyanser og mengden av kontraster som finnes. Presist bruk, og valg av måten å bruke kontraster på, kan tydeliggjøre og forsterke opplevelsen av kunst.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sør-Trøndelag fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Lena Søeborg
  • I samarbeid med: Nasjonalmuseet
  • Idé/opplegg: Lena Søeborg

Om kunstner / utøver / gruppe

Lena Søeborg

Utdannelse  Det jyske Kunstakademi, Århus DK  1988-93

DKS turneer i Vestfold, 2011,2012, 2013, 2014

DKS turneer i Nordland 2013,2014, 2015

DKS turneer i Troms     2014, 2015


Medvirkende

  • Lena Søeborg
  • Lena Søeborg

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kontraster workshop
Foto: Lena Søeborg
Kontraster
Foto: Lena Søeborg
workshop med Lena Søeborg. Fotograf Terje Tverås (2).jpg
Foto: Fotograf Terje Tverås
workshop med Lena Søeborg. fotograf Terje Tverås.jpg
Foto: Fotograf Terje Tverås
Visuell kunst
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Turnelegger: 
Aase Kari Skaugen, tlf. 72813677, aase.kari.skaugen@stfk.noProdusent:
Ketil Hustad, tlf. 72 81 39 57, ketil.hustad@stfk.no
Kontaktperson utøver
Lena Søeborg, tlf. 41441541
lenasoeborg@hotmail.com
Programlengde
180 min
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
Stort rom uten møbler, minst 40 m2
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Rom/areal, bredde, lengde, takhøyde, veggareal
Gymsal el. liknende
Merknad for spillested
Blending, prosjektor, tavle
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Medvirkende
  • Lena Søeborg